Please select a page template in page properties.

Kompakte og med høj ydelse. De stærke monoblock-brændere.

Weishaupt brænderen WKmono 80 (op til 17.000 kW)

Brænderne i serien WKmono 80 er Weishaupt monoblock-brænderne med den højeste ydelse. Brænderne er med en ydelse på op til 17.000 kW primært konstrueret til den krævende drift i industrien. Til trods for det anselige ydelsesområde er WKmono-brænderne bygget således, at de ikke optager meget plads. Brænderne findes som gas-, olie- og kombibrændere.

Fordele
Stærk og kompakt

Til trods for den forholdsvis kompakte konstruktion med en længde på 1630 mm spænder ydelsesområdet for WKmono 80 fra 1.200 op til 17.000 kW. Mange detaljer som f.eks. blandeindretningen er hentet fra den anerkendte WK duoblok-brænderserie og er tilpasset perfekt til hinanden.

Digital brænderstyring

Den digitale brænderstyring, som er standardudstyr i WKmono-brænderserien, bidrager til et lavere brændstofforbrug og gør det lettere at betjene og servicere brænderen. Brænderne idriftsættes skridt for skridt via den brugervenlige menu. Derudover er det med brænderstyringen muligt at forbinde brænderen til forskellige overvågnings- og styresystemer eller et SRO-anlæg.

Gennemtænkt konstruktion

Alle komponenter er anbragt let tilgængeligt og med nem adgang til at udføre service. Blandeindretningen kan anbringes i en serviceposition nede i brænderhuset. Selv blandeindretninger med en samlet længde på op til 700 mm kan afmonteres via brænderhuset.

Anvendelsesmuligheder
Mange brændstoffer

WKmono er egnede til gasolie EL og gasolie EL svovlfattig iht. DIN 51603-1 og gasolie EL A Bio med iblanding af op til 99,9 % biokomponenter. Det er også muligt at anvende FAME (Fatty Acid Methyl Ester) iht. DIN EN 14214 eller paraffinsk gasolie EL P iht. DIN/TS 51603-8. De fleste brændere kan også køre på naturgas iblandet op til 20 Vol. % brint. I nogle tilfælde kræver dette dog en enhedsverificering af brænderen.

Tilpasset anlægget

WKmono-brænderne kan leveres i forskellige udførelser tilpasset det pågældende anlæg. Der findes forskellige blandeindretninger, så at brænderen kan tilpasses forskellige emissionskrav.

Driftsikkerhed

Kunderne har adgang til rådgivning og service døgnet rundt 7 dage om ugen. Derved sikres det, at anlæg med en Weishaupt brænder altid kan være i drift.

Teknik
multiflam®

Med den patenterede Weishaupt multiflam®-teknologi er det muligt at opnå særligt lave emissionsværdier på store anlæg.

Den væsentligste komponent er her den særlige Blandeindretning , som skaber en intern røggasrecirkulation. Derved afkøles flammen, og andelen af kvælstofoxider mindskes. NOₓ-værdierne er på niveau med de tilsvarende værdier for kompaktbrænderne.

Ydelsesområderne for de forskellige Weishaupt brændere i multiflam®-udførelsen spænder fra 100 kW op til 23.000 kW.

Røggastilbageføring

I udførelsen 4LN opfylder de aktuelle Weishaupt brændere de strengeste miljøkrav i verden. En 4LN-brænder er udstyret med et røggastilbageføringssystem, hvor reguleringskomponenterne er integreret i brænderen.

Hermed bliver gasformige Brændstoffer  næsten svovlfrie, og røggassen består således hovedsageligt af Kuldioxid  (CO2 ), Vanddamp  (H2O) og nitrogen (N2). Dette er også en fordel for røggastilbageføringen, idet der hverken er aske eller sod, som kan tilsmudse disse komponenter.

Særlig tilpasning af blandeindretningen samt den digitale Fyringsmanager  W-FM 200 giver høj flammestabilitet og sikre driftsforhold.

Weishaupt brænderserien WKmono 80 (bis 17.000 kW)

Typ Effekt (kW)
WKmono-G80/1 1 300 - 13 000
WKmono-G80/2 1 600 - 16 000
Typ Effekt (kW)
WKmono-G80/1 1 100 - 13 000
WKmono-G80/2 1 600 - 17 000
Typ Effekt (kW)
WKmono-G80/1 1 200 - 13 000
WKmono-G80/2 2 200 - 17 000
Typ Effekt (kW)
WKmono-G80/2 2 200 - 17 000
Typ Effekt (kW)
WKmono-L80/1 1 790 - 13 000
WKmono-L80/2 2 380 - 16 000
Typ Effekt (kW)
WKmono-L80/1 1 750 - 13 000
WKmono-L80/2 3 500 - 17 000
Typ Effekt (kW)
WKmono-GL80/1 1 300 - 13 000
WKmono-GL80/2 1 600 - 16 000
Typ Effekt (kW)
WKmono-GL80/1 1 200 - 13 000
WKmono-GL80/2 1 600 - 16 000
Typ Effekt (kW)
WKmono-GL80/1 1 200 - 13 000
WKmono-GL80/2 2 200 - 17 000

Informationsmateriale. Detaljeret, omfattende og interessant.

Informationsmaterial Magazin

WKmono 80 Rigeligt med ydelse.

Ikke alt som er stort er tidskrævende. WKmono brænderne er fra fabrikken konstrueret således, at det er nemt at tilslutte ekstra moduler til brænderne. Det sparer tid og penge.

Visnings- og betjeningsenhed med klartekstdisplay

  • 4 sprogpakker med hver 6 sprog
Opener
Digital fyringsmanager W-FM100/200

  • Integreret i brænderen
Opener
Vendt luftregulatorhus med beskyttelsesgitter (standard)

  • For luftindsugning fra oven
  • Anvendes ved en for lille afstand til gulv
Opener

Fyringsmanager til industribrændere.

Selv de bedste produkter kan forbedres yderligere ved at tilvælge de rette optioner.

Digital fyringsmanager W-FM100/200

  • Med integreret klemrække og Bus-interface
Opener
Målesonde til O2-regulering

  • Forbedrer den fyringstekniske virkningsgrad og reducerer brændstofforbruget
  • Øger sikkerheden ved konstant overvågning og regulering af forbrændingen
Opener

Forhandlere af Weishaupt-produkter. Hurtig og enkel søgning.

Forhandlere af Weishaupt-produkter. Hurtig og enkel søgning.

Afdelinger for Weishaupt-produkter. Hurtig og enkel søgning.

Vælg venligst et område.

Anvend min adresse
Back
Søgeresultater Søgeresultat Ingen resultater
Resultaterne gemmes

Find den afdeling, som er tættest på dig:

Up