Please select a page template in page properties.

Vores klassikere. Weishaupt monarch® brænderne.

Weishaupt brænderen WM monarch® (55 op til 12.000 kW)

Den klassiske monarch® brænder fra Weishaupt har lagt grundstenen til det særlige kendetegn for Weishaupt: Pålidelighed. Denne brænderserie er udover at være robust og have lang levetid udstyret med den nyeste, digitale teknologi. monarch® brænderne findes som gas-, olie- og kombibrændere.

Fordele
Fortræffelig sammenhæng mellem pris og ydelse

Den gennemtænkte brænderkonstruktion gør det muligt at anvende forskellige fyringsmanagere. Det er således muligt at imødekomme kundens ønsker til udstyr og pris.

Mange anvendelsesområder

Alle brændere har den fordel, at flammegeometrien kan tilpasses til fyrboksen i kedlen. Med den elektroniske samstyring og valg af en Blandeindretning  passende til den pågældende fyrboks kan brænderne anvendes på mange forskellige kedler og procestekniske anlæg.

Betjeningsvenligt koncept

Alle komponenter, deriblandt brændstof- og luftreguleringen, er anbragt overskueligt og let tilgængeligt.

Meget støjsvag

En innovativ blæserenhed med strømningsgunstig tilpasning af huset reducerer støjniveauet.

Også til biobrændstoffer

Weishaupt olie- og kombibrændere er generelt egnede til gasolie EL og gasolie EL svovlfattig iht. DIN 51603-1. Brænderne kan køre ligeså godt på gasolie EL med iblanding af biokomponenter på op til 10 % iht. DIN SPEC 51 603-6 som på standardolierne - med garanti.

Anvendelsesmuligheder
Enkel og ensartet montering

Alle elektriske komponenter tilsluttes med stik. Brænderne kan åbnes til venstre eller højre side.

Fremtidssikret

Med den digitale brænderstyring kan monarch® brænderne kommunikere med andre anlæg, herunder opkobling af brænderen til SRO-anlæg og bygningsautomatik. Industriens forventninger om f.eks. fjernstyring, overvågning og fejldiagnose er en selvfølge hos Weishaupt.

Specialudførelser

Weishaupt udvikler og bygger brændere til næsten ethvert anvendelsesformål - også til lodret montering.

Teknik
multiflam®

Med den patenterede Weishaupt multiflam®-teknologi er det muligt at opnå særligt lave emissionsværdier på store anlæg.

Den væsentligste komponent er her den særlige Blandeindretning , som skaber en intern røggascirkulation. Derved afkøles flammen, og andelen af kvælstofoxider mindskes. NOₓ-værdierne er på niveau med de tilsvarende værdier for kompaktbrænderne.

Ydelsesområderne for de forskellige Weishaupt brændere i multiflam®-udførelsen spænder fra 100 kW op til 23.000 kW.

Røggastilbageføring

I udførelsen 4LN opfylder de aktuelle Weishaupt brændere de strengeste miljøkrav i verden. En 4LN-brænder er udstyret med et røggastilbageføringssystem, hvor reguleringskomponenterne er integreret i brænderen.

Hermed bliver gasformige Brændstoffer  næsten svovlfrie, og røggassen består således hovedsageligt af Kuldioxid  (CO2 ), Vanddamp  (H2O) og nitrogen (N2). Dette er også en fordel for røggastilbageføringen, idet der hverken er aske eller sod, som kan tilsmudse disse komponenter.

Særlig tilpasning af blandeindretningen samt den digitale Fyringsmanager  W-FM 200 giver høj flammestabilitet og sikre driftsforhold.

Premix

Med Weishaupt premix-teknologien kommer NOx-emissionsværdierne under 30 mg/kWh.

Fórblandingsprocessen med efterfølgende overfladeforbrænding har i flere år været anvendt på kondenserende kedler med lavere ydelsesområder. Som følge af målrettet udvikling hos Weishaupt kan teknologien nu også anvendes til højere ydelsesområder. Derfor kan Weishaupt tilbyde LowNOx-brændere med premix-teknologi (PLN-brændere) og Emissioner  på under 30 mg/kWh NOx.

Ved overfladeforbrænding er det meget vigtigt, at gas-luft-blandingen er homogen. Derfor er der udviklet en komplet ny Blandeindretning . Det væsentligste kendetegn er den adskilte gas-luft-forsyning, hvor de to medier først mødes i brænderrøret.

Weishaupt brænderserien WM monarch® (55-12.000 kW)

Typ Effekt (kW)
WM-G10/2 85 - 700
WM-G10/3 130 - 1 050
WM-G10/4 130 - 1 150
WM-G20/2 180 - 1 700
WM-G20/3 250 - 2 500
WM-G20/4 300 - 3 000
WM-G30/1 400 - 4 000
WM-G30/2 550 - 5 000
Typ Effekt (kW)
WM-G20/2 200 - 1 450
WM-G20/3 350 - 2 000
WM-G30/1 400 - 3 800
WM-G30/2 500 - 5 000
WM-G30/3 500 - 5 000
WM-G50/0 1 000 - 7 500
WM-G50/1 1 000 - 8 300
WM-G50/2 1 000 - 11 000
Typ Effekt (kW)
WM-G10/2 100 - 600
WM-G10/3 125 - 900
WM-G20/2 200 - 1 450
WM-G20/3 350 - 2 000
WM-G30/1 400 - 3 500
WM-G30/2 500 - 4 500
WM-G30/3 500 - 5 000
WM-G50/0 750 - 7 000
WM-G50/1 750 - 7 700
WM-G50/2 900 - 9 100
WM-G50/3 900 - 10 000
WM-G50/4 1 100 - 11 000
Typ Effekt (kW)
WM-G10/1 55 - 350
WM-G10/2 75 - 630
WM-G10/3 125 - 900
WM-G10/4 125 - 1 100
WM-G20/2 250 - 1 600
WM-G20/3 300 - 2 000
WM-G30/1 350 - 2 800
WM-G30/2 400 - 3 800
WM-G30/3 600 - 5 400
WM-G30/4 800 - 6 000
Typ Effekt (kW)
WM-G10/1 55 - 405
WM-G10/2 65 - 630
WM-G10/3 100 - 1 000
WM-G10/4 110 - 1 250
WM-G20/2 150 - 2 100
WM-G20/3 350 - 2 600
WM-G30/1 350 - 3 100
WM-G30/2 450 - 4 100
WM-G30/3 600 - 5 700
WM-G30/4 600 - 6 200
WM-G50/1 800 - 8 000
WM-G50/2 1 000 - 11 000
WM-G50/3 1 000 - 12 000
Typ Effekt (kW)
WM-G10/1 20 - 405
WM-G10/2 30 - 630
WM-G10/3 50 - 1 000
WM-G10/4 60 - 1 250
WM-G20/2 80 - 2 000
Typ Effekt (kW)
WM-L10/2 120 - 600
WM-L10/3 200 - 900
WM-L20/2 400 - 1 450
WM-L20/3 450 - 2 000
WM-L20/4 350 - 2 450
WM-L30/1 450 - 3 500
WM-L30/2 600 - 4 500
WM-L30/3 600 - 5 000
WM-L50/0 1 200 - 7 000
WM-L50/1 1 200 - 7 700
WM-L50/2 1 500 - 9 100
WM-L50/3 1 500 - 10 000
Typ Effekt (kW)
WM-L10/1 75 - 405
WM-L10/2 150 - 600
WM-L10/3 250 - 800
WM-L10/4 325 - 1 120
WM-L20/1 400 - 1 400
WM-L20/2 600 - 2 100
WM-L20/3 800 - 2 600
WM-L30/1 800 - 3 100
WM-L30/2 900 - 4 100
WM-L30/3 1 100 - 5 700
WM-L50/1 1 200 - 8 000
WM-L50/2 1 750 - 11 000
WM-L50/3 1 750 - 12 000
Typ Effekt (kW)
WM-S10/1 100 - 450
WM-S10/2 175 - 700
WM-S10/3 230 - 880
WM-S10/4 300 - 1 120
WM-S20/2 450 - 2 000
WM-S20/3 700 - 2 450
WM-S30/1 750 - 2 800
WM-S30/2 900 - 3 700
WM-S30/3 1 100 - 5 400
Typ Effekt (kW)
WM-GL20/2 200 - 1 450
WM-GL20/3 350 - 2 000
WM-GL30/1 450 - 3 700
WM-GL30/2 500 - 4 500
WM-GL30/3 500 - 5 000
WM-GL50/0 1 000 - 7 500
WM-GL50/1 1 000 - 8 300
WM-GL50/2 1 100 - 11 000
Typ Effekt (kW)
WM-GL10/2 100 - 600
WM-GL10/3 125 - 880
WM-GL20/2 200 - 1 450
WM-GL20/3 350 - 2 000
WM-GL20/4 300 - 2 450
WM-GL30/1 400 - 3 500
WM-GL30/2 500 - 4 500
WM-GL30/3 500 - 5 000
WM-GL50/0 750 - 7 000
WM-GL50/1 750 - 7 700
WM-GL50/2 900 - 9 100
WM-GL50/3 900 - 10 000
Typ Effekt (kW)
WM-GL10/1 65 - 405
WM-GL10/2 75 - 630
WM-GL10/3 110 - 1 000
WM-GL10/4 130 - 1 250
WM-GL20/2 150 - 2 000
WM-GL20/3 250 - 2 450
WM-GL30/1 350 - 3 100
WM-GL30/2 450 - 4 100
WM-GL30/3 600 - 5 700
WM-GL50/1 800 - 8 000
WM-GL50/2 1 000 - 11 000
WM-GL50/3 1 000 - 12 000
Typ Effekt (kW)
WM-GS20/2 150 - 1 700
WM-GS20/3 250 - 2 200
WM-GS30/1 350 - 3 100
WM-GS30/2 450 - 4 000
WM-GS30/3 600 - 5 600

Informationsmateriale. Detaljeret, omfattende og interessant.

Informationsmaterial Magazin

WM monarch® brændere. De alsidige.

Den rette brænder til ethvert anlæg. Weishaupt tilbyder som standard mange forskellige brænderudførelser, som kan leveres med ekstra optioner. Vi har altid fokus på at opfylde kundespecifikke krav.

Visnings- og betjeningsenhed

  • Med sprogneutralt display til international anvendelse
  • Integreret Backup-lager til data-backup
Opener
Digital fyringsmanager W-FM50/54

  • Med integreret klemrække og Bus-interface
Opener
Frekvensomformer til omdrejningsregulering

  • Software til omdrejningsregulering er integreret i fyringsmanageren som standard
  • Forbedrer den elektriske effektivitet og reducerer strømforbruget
Opener

Luftindsugning. Ekstern luftindsugning.

Forurenet luft forkorter livet. Dette gælder ikke kun for mennesker, men også teknik påvirkes af luften. Aggressive stoffer som halogener, klorider og flourider medfører uønskede reaktioner under forbrændingen.

Hus for ekstern luftindsugning til brænder WML10

  • Der findes forskellige varianter med indsugning fra oven, nedefra og som vist på billedet bagfra
  • Oliepumpen er er tilsluttet med en flangeforbindelse uden for luftforsyning
Opener
Hus for ekstern luftindsugning til WML10 eller WMGL10

  • Luftindsugning fra oven
  • Alle indsugningsretninger giver mulighed for montering af en magnetkobling på oliepumpen
Opener
Hus for ekstern luftindsugning til WMG10

  • Der findes varianter for indsugning fra oven, nedefra og som vist på billedet bagfra
Opener

Forhandlere af Weishaupt-produkter. Hurtig og enkel søgning.

Forhandlere af Weishaupt-produkter. Hurtig og enkel søgning.

Afdelinger for Weishaupt-produkter. Hurtig og enkel søgning.

Vælg venligst et område.

Anvend min adresse
Back
Søgeresultater Søgeresultat Ingen resultater
Resultaterne gemmes

Find den afdeling, som er tættest på dig:

Up