Please select a page template in page properties.

Moderne kondenseringsteknik. Giver høj varmekomfort.

Den kondenserende gaskedel Weishaupt Thermo Condens® WTC-GW/GB (15, 25, 32 kW).

Den kondenserende gaskedel fra Weishaupt WTC-GW/GB findes i tre størrelser og kan opvarme lejligheder og små og mellemstore huse enkelt og effektivt. Den betjenes nemt via en app, internettet eller fra kedlens betjeningsenhed.

Spar energi
Høj energieffektivitet

Den yderst effektive Varmeveksler , hvorfra den genererede varme afgives til vandet, består af en aluminium/silicium-sandstøbning med en varmeledningsevne, som er 7 gange højere end rustfrit stål. Det gør, at overfladen på varmeveksleren bliver glaslignende og beskytter mod snavs og korrosion. Virkningsgraden er på 110,1 % Hn hhv. 99,2 % Ho.

Optimeret forbrænding

Den kondenserende gaskedel er som standard udstyret med forbrændingsreguleringen SCOT, hvorved kedlen automatisk tilpasser sig den forhåndenværende gaskvalitet. Det selvkalibrerende system reagerer således på forskellige iblandinger af f.eks. biomethan eller på miljø- eller temperaturpåvirkninger. Det er derfor også muligt at iblande op til 20 % brint. Gassen udnyttes derfor altid optimalt, både hvad angår effektivitet, økonomi og sikkerhed.

Reduceret strømforbrug

Strømforbruget for den integrerede energisparepumpe er i forvejen lavt og reduceres yderligere, fordi vandmodstanden i varmeveksleren er reduceret med 20 %.

Forskellige gasarter

Kedlen kan køre på alle gassammensætninger, for den registrerer automatisk den pågældende gaskvalitet og finder derefter selv det optimale blandingsforhold for gas og luft.

Fordele
Mindre er mere

Kedlerne tilpasser deres ydelse trinløst til det pågældende varmekrav. Det giver en kontinuerlig brænderdrift ved gennemsnitlige udetemperaturer, og effektiviteten øges.

Kører støjsvagt

Støjen er meget begrænset, eftersom blæserens omdrejningstal tilpasses modulerende.

Enkel at betjene

Betjening og indstilling af Weishaupt Thermo Condens® kedlerne foretages via en betjeningsenhed anbragt på kedlen eller andetsteds i boligen, eller via en app eller via internettet. Hvis kunden har givet tilladelse, kan en montør fjernbetjene kedlen fra Weishaupt WEM-Portalen (option) via internettet.

Installation
Montering på væg

Kedlen sparer plads, når den monteres på væggen og kan monteres hvor som helst i boligen. Et stort udvalg af aftrækskomponenter gør det muligt at vælge en alternativ placering, eksempelvis i tagetagen med en særlig aftræksløsning uden den traditionelle skorsten. Derudover er det enkelt at hænge kedlen op og at kompensere for skævheder.

Opstilling på gulv

Hvis der er plads nok i rummet, kan der være fordele ved at vælge en gaskedel, som står på gulvet. Hvis man i forbindelse med en energirenovering udskifter en gulvstående kedel med en ny gulvstående kedel, er det som regel enkelt at forbinde den med de eksisterende rør, hvis den nye kedel skal stå på samme sted.

All-in-one-løsning

Den Kondenserende kedel  kan også indrettes til en kompakt enhed ved at integrere en Varmtvandsbeholder  (kombi- og kompaktudførelse).

Anlægstilbehør

Weishaupt har et omfattende sortiment af tilbehør. Uanset om det drejer sig om aftræksrør, varmtvands- beholdere, hydraulikkomponenter, styringer eller solfangere som supplement til brugsvandsopvarmning eller boligopvarmningen kommer alle enheder fra en og samme leverandør og er nøje tilpasset til at kunne anvendes sammen.

Informationsmateriale. Detaljeret, omfattende og interessant.

Informationsmaterial Magazin

Energimærke for varmeanlæg. Som hjælp ved køb.

Energimærkning kendes f.eks. fra køleskabe, vaskemaskiner og fjernsyn. Som hjælp ved køb af nyt varmeanlæg findes der udover energimærket også de tekniske data og parametre.

Effizienzlabel Heizsysteme

Weishaupt Thermo Condens® WTC-GW/GB (15, 25, 32 kW)

Model

Min. effekt Qc
Maks. effekt Qc
Brændstoffer
Virkningsgrad Eta30 (Hi)
Virkningsgrad Eta100 (Hi)
Energieffektivitet mærkning opvarmning
Labelspektrum for opvarmning

Bredde
Dybde
Højde
Vægt
Model

Min. effekt Qc
Maks. effekt Qc
Brændstoffer
Virkningsgrad Eta30 (Hi)
Virkningsgrad Eta100 (Hi)
Energieffektivitet mærkning opvarmning
Labelspektrum for opvarmning

Bredde
Dybde
Højde
Vægt
WTC-GW 15-B H-0

2,0 kW
14,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, F-gas B/P
110,4 %
98,2 %
o
A+++ - D

520,0 mm
335,0 mm
792,0 mm
38,000 kg
WTC-GW 25-B H-0

3,0 kW
24,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, F-gas B/P
110,3 %
98,5 %
o
A+++ - D

520,0 mm
335,0 mm
792,0 mm
43,000 kg
WTC-GW 15-B H

2,0 kW
14,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, F-gas B/P
110,4 %
98,2 %
o
A+++ - D

520,0 mm
335,0 mm
792,0 mm
41,000 kg
WTC-GW 25-B H

3,0 kW
24,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, F-gas B/P
110,3 %
98,5 %
o
A+++ - D

520,0 mm
335,0 mm
792,0 mm
47,000 kg
WTC-GW 32-B H

4,0 kW
30,5 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, F-gas B/P
109,6 %
98,3 %
o
A+++ - D

520,0 mm
335,0 mm
792,0 mm
49,000 kg
WTC-GW 15 -B W

2,0 kW
14,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, F-gas B/P
110,4 %
98,2 %
o
A+++ - D

520,0 mm
335,0 mm
792,0 mm
41,000 kg
WTC-GW 25 -B W

3,0 kW
24,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, F-gas B/P
110,3 %
98,5 %
o
A+++ - D

520,0 mm
335,0 mm
792,0 mm
47,000 kg
WTC-GW 32-B W

4,0 kW
30,5 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, F-gas B/P
109,6 %
98,3 %
o
A+++ - D

520,0 mm
335,0 mm
792,0 mm
49,000 kg
WTC-GB 15-B H

2,0 kW
14,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, F-gas B/P
110,4 %
98,2 %
o
A+++ - D

680,0 mm
420,0 mm
1 010,0 mm
71,000 kg
WTC-GB 25-B H

3,0 kW
24,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, F-gas B/P
110,3 %
98,5 %
o
A+++ - D

680,0 mm
420,0 mm
1 010,0 mm
76,000 kg
WTC-GB 32-B H

4,0 kW
30,5 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, F-gas B/P
109,6 %
98,3 %
o
A+++ - D

680,0 mm
420,0 mm
1 010,0 mm
78,000 kg
WTC-GB 15-B W

2,0 kW
14,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, F-gas B/P
110,4 %
98,2 %
o
A+++ - D

680,0 mm
420,0 mm
1 010,0 mm
71,000 kg
WTC-GB 25-B W

3,0 kW
24,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, F-gas B/P
110,3 %
98,5 %
o
A+++ - D

680,0 mm
420,0 mm
1 010,0 mm
76,000 kg
WTC-GB 32-B W

4,0 kW
30,5 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, F-gas B/P
109,6 %
98,3 %
o
A+++ - D

680,0 mm
420,0 mm
1 010,0 mm
78,000 kg

WTC-GW 15-32 B Den mest moderne kondenseringsteknik med gas.

Lige fra Varmeveksler  til højeffektivitetspumper og til standby-drift - alle komponenter i WTC-GW B-kedlen er designet til effektiv og pålidelig drift.

Intuitiv betjening

  • Enkel betjening via dreje- og trykknappen

  • Enkelt at finde informationer og at indstille
Opener
Betjening via smartphone

  • Kan betjenes via WEM-Portalen
  • Kan betjenes via app for iOS eller Android eller internettet
Opener
Betjening fra stuen

  • Mulighed for betjeningsenhed inde i et opholdsrum - en enkel og æstetisk løsning
  • Muligt at regulere anlægget fra stuen
Opener

Dine spørgsmål.Vores svar vedrørende varmeanlæg.

En Weishaupt kondenserende kedel med en virkningsgrad på 110 %. Hvordan skal det forstås?

En Kondenserende kedel  er pga. den særlige konstruktion af varmevekslerens overflade i stand til ikke kun at trække varme fra forbrændingen, men også varme fra fordampningen ud af røggasserne, hvorefter varmen ledes til kedlen. Røggasserne kondenserer i varmeveksleren og afgiver den derved opståede varme til kedlen. På denne måde kan den beregnede Virkningsgrad  overstige den teoretiske grænse på 100 %.

Er det en god idé at udskifte sit oliefyr med en ny kondenserende oliekedel?

Svaret er ja. Førhen var det almindeligt med fyr med en konstant høj kedeltemperatur på f.eks. 70 °C. Rumtemperaturen blev styret med regulerings- og termostatventiler. Fordi fyret kørte året rundt for at dække varmtvandsbehovet i sommermånederne, var der meget høje Energitab . Selv om de gamle fyr er godt isolerede, kan det betale sig at udskifte det gamle fyr. Man har erfaring med, at man ved at udskifte reguleringsudstyret kan spare op mod 30 %. Det skal dog bemærkes, at det i Danmark siden 2016 ikke har været lovligt at udskifte sit oliefyr til en ny, Kondenserende oliekedel  i områder, hvor der tilbydes fjernvarme eller naturgas.

Forhandlere af Weishaupt-produkter. Hurtig og enkel søgning.

Forhandlere af Weishaupt-produkter. Hurtig og enkel søgning.

Afdelinger for Weishaupt-produkter. Hurtig og enkel søgning.

Vælg venligst et område.

Anvend min adresse
Back
Søgeresultater Søgeresultat Ingen resultater
Resultaterne gemmes

Find den afdeling, som er tættest på dig:

Up