Please select a page template in page properties.

Opvarmning med vedvarende energi. Med energien fra solen.

Weishaupt solfangere type WTS-F1.

Solfangerne fra Weishaupt til indbygning i taget bliver integreret i tagbelægningen. Solfangerne passer dermed perfekt ind i husets arkitektur. Der er fleksible anvendelsesmuligheder: Som supplement til opvarmning af brugsvand og/eller til boligopvarmningen.

Energieffektivitet
Fantastisk energiudbytte

Solfangerne fra Weishaupt udnytter både det direkte og det indirekte, diffuse solindfald. For at solfangerne kan supplere opvarmningen af en bolig på ca. 120 m², er det nødvendigt med fire solfangere på hver 2,5 m². Drejer det sig alene om opvarmning af brugsvand til en husstand på tre personer, er det tilstrækkeligt med to solfangere.

Indirekte, diffust lysindfald

Overfladen, som er belagt med MiroTherm® er meget effektiv, idet den også registrerer det diffuse sollys. Det meget lysgennemtrængelige solvarmeglas sikrer en høj energiudnyttelse.

Fordele
Robust konstruktion

Den pulverbelagte overflade på aluminiumsrammen giver et ensartet udseende og gør solfangeren vejrbestandig.

Lang levetid

Materialer af høj kvalitet, skræddersyet teknik og en robust konstruktion sikrer, at produktet fungerer driftsikkert i årtier.

Installation
Mange anvendelsesmuligheder

Solfangerne fra Weishaupt er meget velegnede som supplement til både nye som ældre varmeanlæg. Solfangerne kan kombineres med flere forskellige varmtvandsbeholdere fra Weishaupt: Supplement fra solvarme til opvarmning af bolig og brugsvand med Energibeholder  WES 660 eller WES 910 eller med den bivalente solvarmebeholder WASol.

Attraktive tilskudsordninger

Staten yder i mange tilfælde tilskud til køb af solfangeranlæg. Kontakt Weishaupt angående tilskudsmuligheder.

Informationsmateriale. Detaljeret, omfattende og interessant.

Informationsmaterial Magazin

Weishaupt solfangere til indbygning i taget, WTS-F1

Model

Bruttoareal
Bredde
Længde
Højde

Solar KEYMARK (DIN CERTCO)
Model

Bruttoareal
Bredde
Længde
Højde

Solar KEYMARK (DIN CERTCO)
WTS-F1 K1

2,58
1 234,0 mm
2 092,0 mm
108,0 mm

10
WTS-F1 K2

2,58
1 234,0 mm
2 092,0 mm
108,0 mm

10

WTS-F1 Udnyt varmeenergien fra solen.

Solfangerne til indbygning i taget passer godt ind i bygningens tag og bidrager til at spare på energien til brugsvand og/eller boligopvarmning.

Energi i stedet for tegl

  • Solfangerne er harmonisk integrerede  i taget
  • Anbragt over eller ved siden af hinanden, vandret eller lodret
Opener
Sparer strøm

  • Elektrisk solvarme-energisparepumpe WHI-pump-sol
  • Omfattende anlægstilbehør
Opener

Dine spørgsmål.Vores spørgsmål vedrørende solvarme.

Kan man få tilskud til solfangere?

Svaret er ja. Husk at ansøge om tilskud, inden solvarmeanlægget bestilles.

Hvordan anvendes et solvarmeanlæg fra Weishaupt bedst?

Der findes to forskellige måder at anvende Weishaupt solvarmeanlæg på.

  1. Som supplement til brugsvandsopvarmning: For at opnå et optimalt soludbytte skal solfangerne vende direkte mod syd, og taghældningen bør være 45 grader. Dog er det sjældent, at begge krav kan opfyldes. Man kompenserer for dette ved at opsætte flere solfangere og tilpasse hældningen.
  2. Som supplement til boligopvarmning: Anvendes solvarmen i tillæg hertil også som supplement til boligopvarmningen, er det nødvendigt at fastsætte antal solfangere og solvarmebeholderens størrelse separat. På grund af det større varmebehov skal der flere solfangere til og en større solvarmebeholder. Op til 30 % af opvarmningen af bolig og brugsvand kan komme fra solvarme, hvilket betyder, at omkostningerne til varme kan reduceres med op til 30 %.

Forhandlere af Weishaupt-produkter. Hurtig og enkel søgning.

Forhandlere af Weishaupt-produkter. Hurtig og enkel søgning.

Afdelinger for Weishaupt-produkter. Hurtig og enkel søgning.

Vælg venligst et område.

Anvend min adresse
Back
Søgeresultater Søgeresultat Ingen resultater
Resultaterne gemmes

Find den afdeling, som er tættest på dig:

Up