Please select a page template in page properties.

Decentral brugsvandsopvarmning er hygiejnisk og driftsikkert. I hver enkelt bolig.

Weishaupt Boligstationer.

Boligstationen WHI apartment sørger både for varmeoverførsel, brugsvandsopvarmning og energiregistrering i hver enkelt bolig og er monteret i en kompakt enhed klar til installation og er ikke større end en fordelingstavle.

Anlæg
Alt er samlet

I den elektronisk regulerede boligstation WHI apartment har man samlet både varmeoverførsel, brugsvandsopvarmning og energiregistrering i en og samme enhed - klar til installering.

Brugsvandopvarmning

Brugsvandet varmes op efter gennemstrømningsprincippet og dermed kun, når der faktisk er brug for det varme vand. Opvarmningen af vandet gives højere prioritet end opvarmning af boligen.

Fordele
Brugsvandshygiejne

Der er ikke behov for lagring af varmt brugsvand. Dermed er der færre komponenter at holde bakteriefrie.

Hydraulisk udligning

En multifunktions-reguleringsventil med integreret differenstrykregulator udligner hydrauliske tryk i boligstationen.

Elektronisk regulering
Fordele ved den elektronisk regulerede boligstation

Elektronisk regulerede boligstationer er den mest effektive type af boligstationer. Styringen via mikroprocessorer giver en hurtig og præcis opvarmning af brugsvandet og holder temperaturen konstant (uafhængig af varmtvandstemperaturen og trykforholdene). Boligstationerne fra Weishaupt har meget lave tryktab (uden hydraulisk reguleret ventil). De er opbygget af moduler og er kompakte i konstruktionen. Der findes en omfattende mængde tilbehør fra Weishaupt til brug for konfigurering og udbygning af boligstationen.

Informationsmateriale. Detaljeret, omfattende og interessant.

Informationsmaterial Magazin

Forhandlere af Weishaupt-produkter. Hurtig og enkel søgning.

Forhandlere af Weishaupt-produkter. Hurtig og enkel søgning.

Afdelinger for Weishaupt-produkter. Hurtig og enkel søgning.

Vælg venligst et område.

Anvend min adresse
Back
Søgeresultater Søgeresultat Ingen resultater
Resultaterne gemmes

Find den afdeling, som er tættest på dig:

Up