Please select a page template in page properties.

Fagordsleksikon. Enkle forklaringer.

Generelt om opvarmning. Fra A til Å

Der er mange fagudtryk omkring opvarmning, som må forklares nærmere. Du kan finde de vigtigste her i alfabetisk rækkefølge.

Brænder

En essentiel del af varmeanlægget. Brænderen forbrænder brændstoffet vha. luft, hvorved der genereres varme. Som brændstof anvendes hovedsageligt gasolie eller gas. Gennem moderne teknisk videreudvikling af brænderstyringen er det lykkedes at sænke emissionsværdierne fra forbrændingen til et minimum og samtidig at øge nyttevirkningen.

Up