Please select a page template in page properties.

Fagordsleksikon. Enkle forklaringer.

Generelt om opvarmning. Fra A til Å

Der er mange fagudtryk omkring opvarmning, som må forklares nærmere. Du kan finde de vigtigste her i alfabetisk rækkefølge.

Kulilte

Giftig gas, som dannes ved forbrænding af kulstofholdige stoffer. Hvis brænderen er indreguleret korrekt, vil udledningen være næsten lig nul.

Up