Please select a page template in page properties.

Fagordsleksikon. Enkle forklaringer.

Generelt om opvarmning. Fra A til Å

Der er mange fagudtryk vedrørende opvarmning, som må forklares nærmere. Du kan finde de vigtigste her i alfabetisk rækkefølge.

Kondensationsvarme

Ekstra varme fra røggassen. Ved afkøling af røggassen dannes kondensat, hvorved der frigives ekstra energi. Ved naturgas udgør det ekstra potentiale – baseret på nedre brændværdi – ca. 11 %, ved F-gas ca. 9 og ved gasolie 7 %.

Up