Please select a page template in page properties.

Fagordsleksikon. Enkle forklaringer.

Generelt om opvarmning. Fra A til Å

Der er mange fagudtryk omkring opvarmning, som må forklares nærmere. Du kan finde de vigtigste her i alfabetisk rækkefølge.

Kondensvand

Hvis røggassen kommer under en bestemt temperaturgrænse, omdannes den indeholdte damp til kondensvand (kondensat). Den energi som opstår ved denne omdannelse – kondensationsvarmen – kan udnyttes.

Up