Please select a page template in page properties.

Fagordsleksikon. Enkle forklaringer.

Generelt om opvarmning. Fra A til Å

Der er mange fagudtryk vedrørende opvarmning, som må forklares nærmere. Du kan finde de vigtigste her i alfabetisk rækkefølge.

Öl-Brennwertgerät

Et anlæg, hvor det cirkulerende vand til rumopvarmning og som regel også til brugsvand bliver opvarmet. Anlægget er specielt beregnet til at kondensere de vanddampe, som findes i røggasserne, og der opnås herved en meget høj Virkningsgrad . Som brændstof anvendes gasolie (se også Kondenserende kedel ).

Up