Please select a page template in page properties.

Fagordsleksikon. Enkle forklaringer.

Generelt om opvarmning. Fra A til Å

Der er mange fagudtryk omkring opvarmning, som må forklares nærmere. Du kan finde de vigtigste her i alfabetisk rækkefølge.

Kondenserende oliekedel

Et anlæg, hvor det cirkulerende vand til rumopvarmning og som regel også til brugsvand bliver opvarmet. Anlægget er specielt beregnet til at kondensere de vanddampe, som findes i røggasserne, og der opnås herved en meget høj Virkningsgrad . Som brændstof anvendes gasolie (se også Kondenserende kedel ).

Up