Please select a page template in page properties.

Fagordsleksikon. Enkle forklaringer.

Generelt om opvarmning. Fra A til Å

Der er mange fagudtryk omkring opvarmning, som må forklares nærmere. Du kan finde de vigtigste her i alfabetisk rækkefølge.

Virkningsgrad

Forskellen mellen den tilførte og den nyttiggjorte energi. Jo lavere røggastemperaturer og frem- og returløbstemperaturer, jo højere bliver virkningsgraden i anlægget.

Up