Please select a page template in page properties.

Fagordsleksikon. Enkle forklaringer.

Generelt om opvarmning. Fra A til Å

Der er mange fagudtryk vedrørende opvarmning, som må forklares nærmere. Du kan finde de vigtigste her i alfabetisk rækkefølge.

Brennwert

Den mængde varme som frigøres ved fuldstændig forbrænding af en kubikmeter gas (normtilstand) eller et kilo gasolie, når det vand som opstår ved forbrændingen viser sig i flydende form. Den øvre brændværdi angives i kWh/m3 eller kWh/kg og i kort form også som brændværdi Ho.

Up