Please select a page template in page properties.

Fagordsleksikon. Enkle forklaringer.

Generelt om opvarmning. Fra A til Å

Der er mange fagudtryk omkring opvarmning, som må forklares nærmere. Du kan finde de vigtigste her i alfabetisk rækkefølge.

Kondenserende kedel

Den kondenserende kedel er en rigtig god løsning til opvarmning af private boliger – god udnyttelse af energien, lave emissionsværdier, rimelig anskaffelsespris og gennemtestet teknik. Varmen i en kondenserende kedel reguleres i forhold til varmebehovet og udetemperaturen og udnytter også varmen fra røggassen, som i andre anlæg blot strømmer ud gennem skorstenen. Herved dannes der kondensat i den kondenserende kedel. Varmeveksleren er bygget i et korrosionsbestandigt materiale. Effektiviteten af disse kondenserende anlæg har reelt nået det teoretisk mulige – brændstoffet udnyttes fuldt ud.

Up