Fagordsleksikon. Enkle forklaringer.

Generelt om opvarmning. Fra A til Å

Der er mange fagudtryk vedrørende opvarmning, som må forklares nærmere. Du kan finde de vigtigste her i alfabetisk rækkefølge.

Kondenserende kedel

Den kondenserende kedel  er en ideel løsning til opvarmning af private boliger – god energiudnyttelse, lave emissionsværdier, fair anskaffelsespris og gennemtestet teknik. En kondenserende kedel  regulerer varmen i forhold til varmebehovet og udetemperaturen og udnytter også varmen fra røggassen, som i andre anlæg blot strømmer ud gennem skorstenen. I den kondenserende kedel  dannes i stedet kondensat. Den indbyggede varmeveksler  er fremstillet i et korrosionsbestandigt materiale. Effektiviteten af disse kondenserende anlæg har reelt nået det teoretisk mulige – brændstoffet udnyttes fuldt ud.

Up