Please select a page template in page properties.

Fagordsleksikon. Med enkle forklaringer.

Generelt om opvarmning. Fra A til Å

Der er mange fagudtryk vedrørende opvarmning, som må forklares nærmere. Du kan finde de vigtigste her i alfabetisk rækkefølge.

Blandeindretning

Mekaniske komponenter i brænderens front, som sørger for det optimale blandingsforhold af brændstof og Forbrændingsluft .

Blandeventil

Via denne ventil tilføres varmtvand og koldtvand, som blandes til den rette blandingstemperatur.

Brænder

En essentiel del af varmeanlægget. Brænderen forbrænder brændstoffet vha. luft, hvorved der genereres varme. Som brændstof anvendes hovedsageligt gasolie eller gas. Gennem moderne teknisk videreudvikling af brænderstyringen er det lykkedes at sænke emissionsværdierne fra forbrændingen til et minimum og samtidig at øge nyttevirkningen.

Brændermotor

En el-dreven motor som driver blæserhjulet, som forsyner brænderen med luft.
På oliebrændere driver brændermotoren også oliepumpen. Weishaupt garanterer for kvaliteten af disse motorer,
som gennem årtier er blevet produceret hos Weishaupt selv.

Brændstoffer

Som Brændstoffer  anvendes bl.a. gasolie, naturgas, F-gas, biogas, som hovedsageligt består af kulbrintemolekyler. Energien i disse Brændstoffer  frigives ved forbrænding med luft.

Brændværdi, nedre

Den mængde varme som frigøres ved fuldstændig forbrænding af en kubikmeter gas (normtilstand) eller et kilo gasolie, når det vand som opstår ved forbrændingen viser sig som damp. Den nedre brændværdi angives i kWh/m3 eller kWh/kg og i kort form også som brændværdi Hn.

Brændværdi, øvre

Den mængde varme som frigøres ved fuldstændig forbrænding af en kubikmeter gas (normtilstand) eller et kilo gasolie, når det vand som opstår ved forbrændingen viser sig i flydende form. Den øvre brændværdi angives i kWh/m3 eller kWh/kg og i kort form også som brændværdi Ho.

Brinevæske

En færdig blanding af vand og frostvæske. Blandingen virker frostbeskyttende ned til -15 °C. Brinevæsken anvendes som varmebærende medie i jordslanger og jordsonder.

Up