Please select a page template in page properties.

Fagordsleksikon. Med enkle forklaringer.

Generelt om opvarmning. Fra A til Å

Der er mange fagudtryk vedrørende opvarmning, som må forklares nærmere. Du kan finde de vigtigste her i alfabetisk rækkefølge.

CO

Giftig gas, som dannes ved forbrænding af kulstofholdige stoffer. Hvis brænderen er indreguleret korrekt, vil udledningen være næsten lig nul.

CO2

En gas, som opstår ved forbrænding af kulstofholdige stoffer. I takt med at mængden af Kuldioxid  i atmosfæren stiger, opstår der klimaforandringer. Den stigende temperatur på jorden kaldes også drivhuseffekten. Ved at reducere brændstofforbruget udledes der også mindre Kuldioxid .

Up