Fagordsleksikon. Med enkle forklaringer.

Generelt om opvarmning. Fra A til Å

Der er mange fagudtryk vedrørende opvarmning, som må forklares nærmere. Du kan finde de vigtigste her i alfabetisk rækkefølge.

Digital brænderstyring

Brænderens driftsfaser og overvågningen heraf gennemføres med moderne brænderstyring. Herfra kan betjeningspersonalet let og hurtigt hente et væld af oplysninger om brænderens drift. Servicemontørerne kan hente yderligere oplysninger og således gennemføre en mere sikker og ukompliceret service og vedligeholdelse.

Display

Digitalt display  i en reguleringsenhed. Der anvendes normalt LCD (Liquid Crystal Display  – flydende krystalskærm) for at kunne vise så meget tekst så tydeligt som muligt.

Drivhuseffekt

Opvarmning af jordens overflade som følge af geotermiske forandringer. Kuldioxid  er en væsentlig årsag til dette. Man kan reducere CO 2-udledningen ved at spare på energien og at reducere brændstofforbruget.

Dugpunkttemperatur

Hvis røggastemperaturen underskrider en bestemt grænse, udskilles dampen i røggassen som kondensvand  (se også Kondensationsvarme  og Kondensvand ).

Up