Please select a page template in page properties.

Fagordsleksikon. Med enkle forklaringer.

Generelt om opvarmning. Fra A til Å

Der er mange fagudtryk vedrørende opvarmning, som må forklares nærmere. Du kan finde de vigtigste her i alfabetisk rækkefølge.

Ekspansionsbeholder

Væskers massefylde øges kraftigt ved opvarmning og falder tilsvarende ved nedkøling. Dette betyder, at en væskes trykforhold i en lukket beholder øges kraftigt selv ved beskedne temperaturstigninger. Hvis der ikke er installeret en ekspansionsbeholder, vil denne trykøgning ødelægge rørledninger og flere andre komponenter.

Ekspansionsventil

Komponent i en varmepumpe. Ekspansionsventilen reducerer trykket og dermed også temperaturen i kølemidlet, så kølemidlen kan optage varme fra fordamperen. Det er også ekspansionsventilen, som regulerer flowet, så der ikke sendes mere Kølemiddel  til fordamperen, end der kan fordampes.

Emissioner

Generel betegnelse for miljøskadelige stoffer, som hos Weishaupt – som på verdensplan er førende på markedet for brændere – er blevet reduceret til et minimum. Specielt emissionen af nitrogenoxid (som bidrager til syreregnen) har man kunnet reducere væsentligt i de senere år.

Energibalance

Sammenligning af den tilførte energi i forhold til den nyttiggjorte energi og energitabet. Kan bruges til at fastsætte, hvor økonomisk i anvendelse et anlæg er.

Energibeholder

En teknisk indretning (beholder) til effektiv opbevaring af varmen. Beholderens indvendige overflade, som er i kontakt med brugsvandet, er i emalje – det giver en optimal vandhygiejne. Den effektive isolering minimerer energitabet.

Energikilder

Der skelnes mellem udtømmelige Energikilder  på den ene side, som kun står til rådighed i et begrænset omfang, herunder olie og gas, og som derfor kun skal bruges yderst sparsomt og på den anden side vedvarende Energikilder  som sol, vind- og vandkraft. Uanset de store fremskridt på nuværende tidspunkt og på lidt længere sigt vil de vedvarende Energikilder  stadig kun kunne dække en lille del af vores samlede energibehov – på økonomisk ansvarlig vis.

Energitab

Den energi, der går tabt. Energitabet er forskellen mellem den tilførte energi og den nyttiggjorte energi. I de avancerede varmeanlæg fra Weishaupt reduceres energitabene til et minimum ved hjælp af effektive varmevekslere og eminent varmeisolering.

Up