Please select a page template in page properties.

Fagordsleksikon. Med enkle forklaringer.

Generelt om opvarmning. Fra A til Å

Der er mange fagudtryk vedrørende opvarmning, som må forklares nærmere. Du kan finde de vigtigste her i alfabetisk rækkefølge.

Forbrændingsgasser

Produkt som opstår ved forbrænding af brændstof og Forbrændingsluft . Størstedelen består af Kuldioxid  (CO2 ) og Vanddamp .

Forbrændingsluft

Indeholder op til 21 % ilt, som er nødvendig ved enhver forbrænding. Derudover er der 78 % bunden kvælstof i luften. Til fuldstændig forbrænding af 1 kubikmeter gas eller 1 liter gasolie kræves der ca. 10 kubikmeter Forbrændingsluft .

Fordamper

Varmeveksleren i en varmepumpe. Den Fordamper  kølemidlet, når den optager energi fra varmekilden.

Fremløbstemperatur

Temperaturen på det varme vand, som ledes ud i radiatoren. Generelt er fremløbstemperaturen op til 70 °C ved radiatorvarme (ved gulvvarme op til 40 °C). Temperaturerne er dog kun så høje, hvis det er koldt udenfor. Hvis udetemperaturen stiger, falder fremløbstemperaturen automatisk.

Fyringsmanager

Understøtter funktionsforløbet under forbrændingen ved hjælp af moderne mikroprossorer. Den digitale styring giver brugeren mange ekstra fordele. Det er også nemmere og hurtigere for serviceteknikeren at udføre service på brænderen (se også Digital brænderstyring ).

Up