Please select a page template in page properties.

Fagordsleksikon. Med enkle forklaringer.

Generelt om opvarmning. Fra A til Å

Der er mange fagudtryk vedrørende opvarmning, som må forklares nærmere. Du kan finde de vigtigste her i alfabetisk rækkefølge.

Shuntpumper

Elektriske pumper som leder det varme vand ud i radiatorer eller gulvvarme. Elektriske Shuntpumper  er et krav.

Skadelige stoffer

Røggasser som belaster miljøet (se også Emissioner ).

Snavsudskiller

Smudspartikler, magnetit og kalk kan forårsage skader i varmeanlæg på radiatorer, gulvvarme, ventiler, Shuntpumper  og kedler. Derfor anbefales det at anvende særlige filtre eller snavsudskillere – kan med fordel monteres i forbindelse med udskiftning af varmeanlægget.

Up